Település
Önkormányzat
Intézmények
Civil szervezetek
Vállalkozások
Képgaléria
Rendezvénynaptár
Hírek
Fórum
Lakossági komposztálás
Kerékpárút
Iskolafelújítás

Lakossági komposztálás


Savanyó Jóska Napok 2017

2017. augusztus  10-12.MR'8  - A MAGYAR ROCK KLASSZIKUSAIKoós JánosOrfeum operett Titanic bál 
bővebben >>


Álláspályázat - szakács

Hajnal Óvoda és Bölcsőde                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdetHajnal Óvoda és Bölcsőde szakácsmunkakör betöltésére.
bővebben >>


Rendezési terv módosítás

Tisztelt Lakosság és Érintettek!A Tótvázsony 776/14, 776/8 és 776/9 hrszeket érintő rendezési terv módosításának anyagai ITT  megtalálhatóak.
bővebben >>


Szolgáltatói tevékenységet végzők adatai

A “2009. évi LXXVI törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól” értelmében: 
bővebben >>


Öszközműves építési telkek eladók!

Eladó tótvázsonyi Napsugár utcában 12 db összközműves (villany, víz, gáz, csatorna) építési telek.
bővebben >>


Helyi Iparűzési adó nyomtatványok 2015/2016

Helyi iparűzési adó nyomtatványok 2015/2016 
bővebben >>


Helyi iparűzési adó nyomtatványok 2015, 2014

Itt találhatóak a 2015, 2014-es iparűzési adó nyomtatványok.  
bővebben >>


Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

Tótvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításárólés védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3)bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébeneljárva a következőket rendeli el: 
bővebben >>Álláspályázat - szakács
Hajnal Óvoda és Bölcsőde
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajnal Óvoda és Bölcsőde 

szakács
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYES időtartamára –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
150-200 adagos konyha szakács feladatainak ellátása, napi gyermek (bölcsőde, óvoda, iskola), felnőtt és nyugdíjas étkeztetés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Szakmunkásképző intézet, szakács,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         önéletrajz, szakmunkás bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a +3688506750, +36204639227 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajnal Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
vagy
•         Elektronikus úton Magasi Jánosné részére a hajnalovi@totvazsony.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Tótvázsony Község Honlapja - 2017. június 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 30.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

<< vissza